Oferta

Prace projektowe i wykonawstwo teletechniczne:

- Projektowanie instalacji nn i niskoprądowych

- Projektowanie instalacji teletechnicznych

- Przedmiarowanie, kosztorysowanie i wyceny robót elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych

- Weryfikacja zgodności dokumentacji projektowej z przedmiarami robót

- Wykonawstwo prac elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych wraz z towarzyszącymi pracami ogólnobudowlanymi

- Wykonawstwo w zakresie budowy kanalizacji, rurociągów i układania kabli w całym typoszeregu instalacji z wyłączeniem robót gazowych

- Zaciąg kabli do istniejącycej kanalizacji teletechnicznej

- Wdmuchiwanie mikrokabli, kabli światłowodowych, mikrorurek do kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

- Wykonanie połączeń optycznych

- Wykonawstwo prac inspekcyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej kolorową kamerą inspekcyjną - rurociągi i szczeiny o średnicy od 160mm w zasięgu do 150mb ze szczegółowym raportem trasy, spadków i zapisem video